Pages Navigation Menu

Afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs

  • Arbeidsvoorbereiding en training
  • Arbeidsvoorbereiding en training
  • Thematisch werken
  • Individuele les Fysiotherapie
  • ICT les
  • Arbeidsvoorbereiding en training
  • Vakles techniek
  • Thematisch werken
  • Vakles techniek
  • Zwemles

In het VSO wordt het uitstroomperspectief van de leerlingen steeds belangrijker. Voor het VSO worden er landelijk 3 profielen ontwikkeld: gericht op (al dan niet arbeidsmatige) dagbesteding (onze C/D/E leerroute), arbeidsmarktgericht werken (B- leerroute) en diplomagericht werken gericht op vervolgonderwijs (A leerroute).

Het VSO heeft negen leergroepen, waarin de verschillende profielen herkenbaar zijn.
Afhankelijk van het profiel waarin de leerling ingedeeld is, krijgt hij/zij een meer theoretisch dan wel een meer praktisch onderwijsaanbod.

Binnen de B- t/m E-stroom, ofwel de profielen gericht op dagbesteding en gericht op de arbeidsmarkt, onderscheiden wij een aantal fasen: de eerste drie leerjaren zijn oriënterende jaren. Een breed vakkenpakket op zowel AVO (Algemeen Vormend Onderwijs) als ook op het gebied van praktische (arbeidsgerichte) vakken, wordt hier aangeboden.

De drie volgende jaren zijn de schakelende/voorbereidende jaren. De praktische, arbeidsgerichte vakken krijgen steeds meer aandacht, terwijl de AVO- vakken in urenaantal verminderen. Het geheel staat in het teken van wonen, werken en vrije tijd. Het interessegebied van de leerlingen gaat een steeds belangrijker rol spelen. De leerling wordt door middel van stages voorbereid op de werkplek die hij/zij later gaat innemen. In de uren die de leerling op school is, volgt hij/zij lessen die aansluiten bij het profiel van arbeidstoeleiding/dagbesteding. Dit geldt ook voor de leerlingen in de IBL- groepen.

In de gehele VSO-afdeling wordt veel aandacht besteed aan de zelfredzaamheid en het zelf bedenken van oplossingen en daar naar handelen.

Het VSO biedt het profiel diplomagericht werken (A-leerroute) alleen aan voor observatieleerlingen middels trajectbegeleiding vanuit het OPP in afstemming met de thuisschool.