Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

LESCO | Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Posted on mei 31, 2013

Sinds 1 januari 2005 vormen de verenigingen voor scholen voor zeer moelijk lerende kinderen (LV ZML), scholen voor lichamelijk,...

Read More

VO Raad

Posted on mei 30, 2013

De VO-raad is een vereniging van 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs. Het doel van de VO-raad is om de...

Read More

PO Raad

Posted on mei 28, 2013

Op 14 maart 2007 besluiten vijf besturenorganisaties uit het primair onderwijs (Besturenraad, Bond KBO, LVGS, VBS, VOS-ABB) en de Algemene...

Read More

Passend onderwijs

Posted on mei 28, 2013

Dit is de website van het ministerie van OCW over passend onderwijs. Op de website vindt u informatie over uw rol bij de besluitvorming...

Read More