Pages Navigation Menu

School De Waterlelie | Expertisecentum voor onderwijs en epilepsie

School De Waterlelie | Expertisecentum voor onderwijs en epilepsie

Fijn dat u onze website gevonden heeft en geïnteresseerd bent in speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren die epilepsie hebben of bij wie medische/neurologische aandoeningen zijn vastgesteld die samengaan met een onderwijs-beperking of sociaal-emotionele problematiek.

De website is bedoeld om ouders en belangstellenden te informeren over het onderwijs en de ambulante dienstverlening op De Waterlelie.
In het hoofdmenu vind u de drie speerpunten van ons expertisecentrum:

Onder de knop Links vindt u bijvoorbeeld: Epilepsie-informatie, hulpverlenende instanties,
leerlingenvervoer en meer….

Wij hopen dat wij u op onze site de informatie vindt die u verder kan helpen. Mocht u onverhoopt toch nog met een vraag zitten, dan kunt u met ons contact opnemen.

Contactinformatie vindt u op diverse pagina’s van de site, en onder aan elke pagina.