Pages Navigation Menu

Interview personeelsgeleding MR Waterlelie in InfoMR nr 3 oktober 2016

In het oktobernummer van het blad dat de AOb uitgeeft voor de medezeggenschapsraden, InfoMR, staat een interview met de personeelsgeleding van onze medezeggenschapsraad.
Bekijk het artikel hier : ‘Bewust je thema’s kiezen’.