Pages Navigation Menu

Oudercontacten

de-waterlelie-15

De ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) gesprekken
Tijdens de jaarlijkse OPP gesprekken staat de voortgang van de schoolresultaten centraal. Deze gesprekken zijn gepland na de toetsweken. In de onderstaande planning kunt u lezen in welke weken deze zullen plaatsvinden. Zoals gebruikelijk ontvangt u daarvoor een uitnodiging en voorafgaande aan het gesprek via de leerkracht een digitale versie van het OPP. Tijdens dit gesprek krijgt u een terugkoppeling over de leerontwikkeling van uw kind en worden er afspraken gemaakt voor de komende periode.

Tijdens het OPP gesprek in juli 2017 zal de eindevaluatie besproken worden van zowel de doelen, aanpak als suggesties voor doelen in het OPP van het volgende schooljaar. In zowel het OPP als in de periodeplanning is op deze manier in het volgende schooljaar duidelijk terug te lezen welke aanpak goed werkte voor uw kind.

Telefonisch of live oudergesprek
De leerkracht nodigt u uit en naar behoefte vindt er in de geplande weken een telefonisch of live oudergesprek met de leerkracht plaats.

De oudergesprekken vinden ’s middags en op één avond in dezelfde week plaats. U kunt met de groepsleerkracht, vakleerkrachten en therapeuten spreken over de vorderingen van uw kind/pupil.

 Planning oudercontacten 2016-2017:
Week 36:   Algemene informatie avond: donderdag 8 september 2016.
Week 37:  periode 1:   een oudervertelgesprek (inschrijving op informatieavond) op dinsdag 13 sept tot 21.00 uur mogelijk.
Week 44:  periode 2:   een telefonisch of live oudergesprek; voortgang afspraken (uitnodiging week 41) op donderdag 3 november tot 21.00 uur mogelijk.
Week  9:   periode 3 :  toetsweken (week 3&4) en OPP gesprek (uitnodiging week 6) op dinsdag 28 februari tot 21.00 uur mogelijk.
Week 16:  periode 4:   een telefonisch of live oudergesprek; voortgang afspraken (uitnodiging week 14) op donderdag 20 april tot 21.00 uur mogelijk.
Week 28:  periode 5:   toetsweken (week 19&20) en OPP gesprek (uitnodiging week 26) op dinsdag 11 juli tot 21.00 uur mogelijk.

Rapport:
Naast het OPP wordt een rapport gemaakt. Dit rapport wordt geschreven op leerlingniveau: de leerkracht schrijft het voor zijn of haar leerling en bespreekt het. Zo krijgen de leerlingen structureel gerichte en motiverende feedback op hun vorderingen.

Rapportuitgifte: week 11: maandag 13 maart 2017 en week 29: maandag 17 juli 2017.

Communicatie:
Aan educatief partnerschap geven wij tijdens geplande en informele gesprekken die met de ouders plaatsvinden vorm. De leerkracht heeft de regie over het onderwijsleerproces en is voor u de eerste aanspreekpersoon.

Naast de geplande oudergesprekken en informatieavond(en) is het wenselijk dat de ouders en de school elkaar op de hoogte houden van gebeurtenissen die voor uw kind en onze leerling van belang zijn.

Afhankelijk van het communicatieniveau van de leerling wordt er een communicatiemiddel gekozen en volgens wederzijdse afspraak wordt informatie uitgewisseld. Binnen de afdeling SO en de IBL groepen van het VSO wordt er gewerkt met een digitaal heen – en weerschriftje. Binnen de overige groepen van de afdeling VSO vindt de informatie-uitwisseling via de mail plaats of zorgen de leerlingen zelf voor informatieoverdracht. Dit is niet voor alle leerlingen haalbaar en zal dan ook niet van hen verwacht worden. Voor leerlingen die opgenomen zijn binnen één van de afdelingen van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, is de telefoon of mail het beste middel om snel en gemakkelijk contact te houden. Om de rust en continuïteit binnen de leergroepen te garanderen, vragen wij u om de leerkrachten alleen vóór of ná schooltijd te bellen. Voor dringende gevallen zijn de teamleiders of de clustermanager onderwijs bereikbaar. Bij een ingrijpende gebeurtenis van uw kind wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Mocht u of de leerkracht behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek dan kan er altijd een telefoongesprek plaatsvinden of een afspraak gemaakt worden.

U kunt ook een afspraak maken om een dagdeel in de groep van uw kind aanwezig te zijn.

Ongeveer 1 keer in de 3 weken mailen de teamleiders een informatiebulletin “de Flits”, Nieuwsflitsen SO en Nieuwsflitsen VSO, om u op de hoogte te brengen van actuele gebeurtenissen in de groepen en binnen de school. De bulletins zijn ook te vinden op de website. De data van de uitgave van de Flits staan in de jaarplanning voor de ouders.

 

 

error: © Copyright De Waterlelie