Pages Navigation Menu

Schoolmaatschappelijk werk

de-waterlelie-12

De schoolmaatschappelijk werkers zijn er voor alle leerlingen en hun ouders. Zij zijn betrokken bij de instroom van nieuwe leerlingen (intake gesprek) en nemen deel aan diverse leerlingbesprekingen.

In elke levensfase van een kind kunnen er hulpvragen spelen. Wanneer ouders daaraan behoefte hebben kan de schoolmaatschappelijk werker daarin ondersteunen (gesprek op school of bij u thuis) en/of doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. Vragen kunnen liggen op het gebied van vrije tijd (logeren, vakantie- en vrijetijdsbesteding), opvoeding en ondersteuning in de thuissituatie.

Op de Waterlelie vinden we goede zorg voor de leerlingen belangrijk. Onderdeel van het goed kunnen zorgen is signaleren wanneer er zaken niet goed gaan. Sinds 1 juli 2013 zijn alle instanties die met kinderen werken verplicht een meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld te hebben. Ook op de Waterlelie wordt met de meldcode gewerkt. De meldcode van de Waterlelie is op de website van de school te vinden. De maatschappelijk werker speelt hierin een belangrijke rol in haar functie van aandachtsfunctionaris.

Ieder schooljaar worden de ouders uitgenodigd om deel te nemen aan een oudergespreksgroep. Er zijn twee verschillende groepen. De eerste is met name bedoeld voor ouders van jonge kinderen gericht op delen van ervaringen, de tweede is voor ouders van pubers. De groepen staan onder leiding van een maatschappelijk werker en een gedragswetenschapper. Op de jaarlijkse informatieavond, die bij aanvang van het schooljaar plaatsvindt, wordt u hier over geïnformeerd.

error: © Copyright De Waterlelie