Pages Navigation Menu

Vijf leerroutes

De leerroutes

De Waterlelie heeft een schoolstandaard met vijf leerroutes waarin de uitstroomprofielen vervolgonderwijs voor het SO c.q. uitstroomperspectieven voor het VSO beschreven staan. De schoolstandaard is opgesteld op basis van de doelgroep en het te verwachten leerrendement binnen de leerroute. De leerling wordt geplaatst in één van de leerroutes van de schoolstandaard. De schoolstandaard bepaalt voor een groot deel op welk niveau de leerling werkt en welk onderwijsaanbod hij of zij krijgt.
Het leerjaar en de route vormt de benaming van de groep, bv 1-2 C.

Printversie PDF: Vijf Leerroutes
leerroutes_2013-versie-02

error: © Copyright De Waterlelie