Pages Navigation Menu

Wat verandert er na invoering van passend onderwijs en decentralisatie AWBZ?

Wat verandert er na invoering van passend onderwijs en decentralisatie AWBZ? Voor kinderen die een combinatie van onderwijs, ondersteuning en zorg nodig hebben, verandert er de komende tijd veel.

Wat verandert er na invoering van passend onderwijs en decentralisatie AWBZ?

Bron: www.passendonderwijs.nl