Selecteer een pagina

Aangepast Sporten

Aangepast sporten is er voor iedereen met een beperking, waarbij het kan gaan om een lichamelijke, verstandelijke, auditieve, visuele of chronische beperking in Noord/Holland. Voor elk kind zijn er mogelijkheden op het gebied van sport. Sport is heel goed voor de...

Schoolregel 5: Ik houd mijn handen bij me

Als u deze regel bespreekt met uw kind, dan kunt u de volgende aandachtspunten in het gesprek betrekken: Aan andere leerlingen zitten terwijl ze dit niet willen: niet doen. Over kussen en knuffelen zijn regels (die per afdeling of soms per klas/leerling...

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

KLACHTENCOMMISSIES Ouders, leerlingen, medewerkers en anderen die bij een school betrokken zijn kunnen bij een Klachtencommissie een klacht indienen over een gedraging of een beslissing van een ander op die school....

Schoolregel 4: Ik los ruzie op door er over te praten

Als u deze regel bespreekt met uw kind, dan kunt u de volgende aandachtspunten in het gesprek betrekken: Praten in plaats van slaan of andere fysieke acties. Ruzie probeer je samen op te lossen. Lukt dit niet, dan ga je naar de juf of meester.