Leergeld

Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens ongeveer 327.000 kinderen in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale...

VTV

Het VTV – officieel de Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten – biedt aan mensen met een verstandelijke beperking een samenhangend aanbod van vrijetijds- en vormingsactiviteiten, die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van hun...

SVB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op deze website vindt u informatie over de regelingen die zij uitvoeren. www.svb.nl