Selecteer een pagina

Afdeling Speciaal Onderwijs

Onderbouw

De onderbouw van De Waterlelie bestaat uit een groep voor kleuters en leerlingen in groep 1 t/m 4. De leerlingen in deze groep volgen een programma dat hen voorbereidt op de onderwijsvakken die zij later zullen volgen. Het programma wordt betekenisvol aangeboden en is afgestemd op het individuele ontwikkelingsniveau van de leerlingen.

Daarnaast vinden we in de onderbouw twee groepen voor leerlingen in leerjaar 5 t/m 8. In deze groepen worden, voor de leerlingen die daaraan toe zijn, het aanvankelijk leerproces ingezet. De schoolse vaardigheden op het gebied van taal/lezen, rekenen en schrijven worden aangeboden. De directe (leef)omgeving van het kind en ook de sociale vaardigheden krijgen de aandacht. Niet álle leerlingen kunnen meedoen met dit programma. Op basis van hun mogelijkheden wordt een aangepast programma, anders en in een ander tempo, aangeboden. Richtinggevend hierbij is het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Op verschillende gebieden vindt in de onderbouw therapeutische onderwijsondersteuning plaats.

Bovenbouw

De bovenbouw omvat een groep waar het onderwijs wordt voortgezet dat in de eerdere groepen van start gegaan is en hier wordt toegewerkt naar vervolgonderwijs.

Doorlopende leerlijnen dragen er zorg voor dat het onderwijsprogramma vanuit de onderbouw kan worden voortgezet.

Naast de voortgang in de vakken taal/lezen, rekenen en schrijven wordt, behalve de directe leefwereld van het kind, ook de wat verder liggende omgeving belangrijk. De eerste stappen hiertoe worden gezet. De omvang en de moeilijkheidsgraad van deze lessen zijn ook hier afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de leerling of van een groep leerlingen. Sociale vaardigheden worden met regelmaat getraind.

In één SO-groep  zijn IBL-leerlingen geplaatst. Deze Intensief te Begeleiden Leerlingen hebben om verschillende redenen extra zorg en aandacht nodig. Die aandacht kan liggen op het gebied van medische zorg en/of op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling.

Door groepsdoorbroken te werken voor de vakken technisch lezen en rekenen wordt tegemoet gekomen aan de specifieke onderwijs-en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

School de waterlelie

Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

bereikbaarheid van de school

van maandag T/M vrijdag
van 08.15 uur tot 16.30 uur

Share This