LWOE - onderwijs en epilepsie landelijkwerkverband

De Waterlelie is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeente Haarlemmermeer voor leerlingen waarbij epilepsie en/of andere neurologische aandoening, een chronische ziekte en/of lichamelijke beperking is vastgesteld. Daarnaast kent de school ook een afdeling Ambulant Onderwijskundige Begeleiding van waaruit medewerkers werkzaam zijn in Midden en Noord-Nederland.

Met een team van ongeveer 25 ambulant onderwijskundig begeleiders wordt, samen met collega’s van De Berkenschutse in Heeze, invulling gegeven aan de landelijke taakstelling van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie. (www.lwoe.nl) Op zelfstandige basis geeft men ambulante onderwijskundige begeleiding op basis van de aanmeldingen die erbinnen komen (ca 50 à 60 leerlingen per jaar voor een fulltimer). Daarnaast is er een gerichte inzet op het ontwikkelen van expertise, professionalisering en uitbouwen van het medische en onderwijskundige netwerk. Dit alles gebeurt in een gericht samenspel met directe collega’s en met inhoudelijke aansturing vanuit de Commissie Leerling Zorg (CLZ) en vanuit de stuurgroep LWOE.

In verband met aanstaande pensionering van een collega komend kalenderjaar (2023) ontstaat er binnen de ambulante dienst van de Waterlelie ( voor de regio Utrecht) vacatureruimte voor een ambulant onderwijskundig begeleider.

Ben jij de ambulant onderwijskundig begeleider van het LWOE die belast wordt met advies- en ondersteuningsactiviteiten binnen scholen voor regulier en speciaal onderwijs in de regio Utrecht?
Heb jij affiniteit met het begeleiden van leerkrachten en docenten met een leerling met epilepsie en een onderwijs ondersteuningsvraag?

Dan komen wij graag in contact met jou!

Ambulant onderwijskundig begeleider

Wat ga je doen?

De ambulant (onderwijskundig) begeleider is belast met advies- en ondersteuningsactiviteiten binnen scholen voor regulier en speciaal onderwijs. De activiteiten zijn gericht op het begeleiden van leerkrachten met een leerling met epilepsie en een onderwijs ondersteuningsvraag in hun klas.

De ambulant onderwijskundig begeleider van het LWOE is expert op het gebied van ‘onderwijs en epilepsie’ o.a. door multidisciplinaire samenwerking met de epilepsieklinieken. Wij willen leerlingen met epilepsie beter laten functioneren op school zodat zij zich nog beter en evenwichtiger kunnen ontwikkelen als mens. Als onderwijskundig begeleider richt je je op het versterken van leerkrachtgedrag.

Wat we van je vragen

 • Je hebt als minimaal vereiste opleiding: leraar speciaal onderwijs. Een cursus ambulante begeleiding en/of een master SEN is een pre;
 • Je hebt ruime ervaring in het primair en/of voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs;
 • Je bent inzetbaar in PO, VO en MBO (of nadrukkelijk bereid zichzelf breed te ontwikkelen);
 • Je bent in staat zelfstandig en autonoom te werken en je bent tegelijkertijd een sterke teamspeler, in nabijheid en op afstand.

Wat we van je verwachten

Kennis & expertise:

 • Bereidheid tot het ontwikkelen van kennis over epilepsie en neurologische stoornissen en de gevolgen op het functioneren binnen het onderwijs;
 • intrinsieke motivatie om deze kennis telkens weer te verdiepen en te actualiseren;
 • je beschikt over het vermogen om een integratief beeld te vormen en te komen tot passende handelingsadviezen;
 • kennis van actuele didactische en pedagogische ondersteuningsmiddelen;
 • kennis van wet- en regelgeving m.b.t. o.a. Passend Onderwijs;
 • ervaring in oplossingsgericht begeleiden en coachen van leraren en leerlingen, en bereid zich daarin verder te ontwikkelen;
 • ervaring in het presenteren voor een groep, affiniteit met geven van voorlichting en scholing aan volwassenen en bereid zich hierin verder te ontwikkelen.

Relatiemanager & netwerker:

 • Kan een vertrouwensrelatie opbouwen met leerlingen, leraren, ouders/verzorgers; stelt zich daarbij gelijkwaardig en collegiaal op;
 • beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en tact in de communicatie met leerlingen, leraren en ouders;
 • kan autonoom werken en is tegelijkertijd een teamplayer en kan samenwerken met andere disciplines;
 • is een representatief netwerker die zelfstandig (nieuwe) contacten legt en onderhoudt in het medische circuit en het onderwijsveld; heeft een klantvriendelijke houding, gericht op begeleiding op maat.

Beheer & verslaglegging:

 • heeft voldoende digitale vaardigheden;
 • is in het bezit van een geldig rijbewijs en auto;
 • is bereid om te reizen vanuit de eigen woonomgeving, met eigen vervoer o.b.v. werkkostenregeling van de Waterlelie;
 • kan flexibel omgaan met de werktijden (bijv. indien nodig incidenteel werken op een avond- of in dag(deel) in het weekend).

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de regio Utrecht. De woonplaats is bij voorkeur in deze regio.

Een uitgebreide functieomschrijving en meer informatie over ons speciaal onderwijs is te vinden op onze site www.dewaterlelie.net.

Wat we bieden

De werktijdfactor (wtf) varieert tussen de 0,6 en 1 fte (definitieve wtf n.o.t.k.). Inschaling is conform CAO-PO, salarisschaal L11, max. regel 15 € 4.534,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. 

De sollicitatieprocedure

Je motivatiebrief en CV kun je z.s.m. mailen naar:

Bij de samenstelling van het team wordt gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling qua man/vrouw, leeftijd en verspreiding qua woongebied. Dit laatste om dienstreizen te minimaliseren en afstemming op plaatselijke netwerken zo eenvoudig mogelijk te maken.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over de vacature kun je contact opnemen met Paul Ruis, adjunct-directeur LWOE – 06-41454181.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

School de waterlelie

Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

bereikbaarheid van de school

van maandag T/M vrijdag
van 08.15 uur tot 16.30 uur

Share This