Selecteer een pagina

Arbeidsvoorbereiding

AV&T staat voor Arbeidsvoorbereiding & Training

Binnen de Waterlelie is er een ruimte van ± 200 m2 ingericht als praktijkruimte, dit wordt het AV&T lokaal genoemd. Leerlingen uit VSO 1, VSO 2 en IBL kunnen zich hier oriënteren en ervaring opdoen in een achttal gesimuleerde leer-werkplekken met werkzaamheden op diverse gebieden.

Meer lezen

Arbeidstoeleiding & Stages

Het stagebureau is onderdeel van de VSO afdeling van de Waterlelie en richt zich m.n. op arbeidstoeleiding. Bij alle leerlingen, waarvoor de Waterlelie eindonderwijs verzorgt, wordt op 15 jarige leeftijd een assessment stagegeschiktheid afgenomen. Het assessment heeft tot doel om zicht te krijgen in de arbeidsvaardigheden en sociale vaardigheden van de leerling.

Meer lezen

Certificering

De KPC groep (Katholiek Pedagogisch Studiecentrum) is een landelijke adviesorganisatie voor onderwijs en vernieuwing die veel opdrachten en onderzoeken uitvoert in opdracht van het ministerie van OC & W. De KPC groep heeft een methodiek ontwikkeld voor arbeidstoeleiding voor leerlingen in het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) die geen reguliere beroepsopleiding kunnen volgen. Door het volgen van deze speciale programma’s worden kinderen opgeleid naar een werkplek. In algemene zin bevordert het de werkgeschiktheid van jongeren.

Meer lezen

Certificering Horeca

Bij het vak horeca is het mogelijk om het certificaat ‘werken in de keuken’ te behalen. Voorafgaand aan het werken in de horeca keuken leren de leerlingen eerst alles wat met keuken en koken te maken heeft in de kleine keuken van de school. De lessen in deze keuken zijn vooral gericht op zelfredzaamheid. De leerlingen worden zo zelfstandig mogelijk gemaakt op het gebied van recepten ‘lezen’ en begrijpen (dit kan ook een plaatjes recept zijn), afwegen en afmeten, schoonmaken van groenten en fruit, snijden, kneden, koken en bakken, roeren, omgang met eenvoudig huishoudelijke apparatuur, hygiëne en veilig werken.

Meer lezen

Certificering onderhoud plantsoen

Alle leerlingen volgen een jaarrond programma. Van SO-IBL tot VSO-3. In de door leerlingen en leerkrachten gebouwde kas kweken we o. a. bladgroente, tomaten, komkommers, sjalotten en knoflook. Een-, twee- en meerjarige bloemen zaaien en stekken we op kweektafels en in plantbedden.

Meer lezen

Certificering groothuis

Leerlingen in het VSO starten allemaal in het eerste of tweede jaar met interne stage schoonmaak. De leerlingen houden een deel van de school schoon.
Het uitgangspunt van deze stage is kinderen leren schoonmaken zodat ze in de toekomst in staat zijn mee te helpen bij het schoonhouden van hun woning/werkplek.

Meer lezen

Werken in de zorg

“Werken in de zorg” wordt in toenemende mate gecombineerd met het programma “Schoonmaak in de groothuishouding“.

Meer lezen

Uitstroom nazorg

Per kind wordt in een Trajectplan vastgelegd wat het toekomstperspectief is en welke voorbereidingen daar voor getroffen moeten worden tijdens de schoolperiode. Dit plan wordt in samenspraak met u en uw kind opgesteld. Dit omdat een actieve instelling van leerlingen en ouders, ondersteund door de jobcoach, nodig is voor een goede uitstroom.

Meer lezen

 

Share This