Selecteer een pagina

PO Raad

Op 14 maart 2007 besluiten vijf besturenorganisaties uit het primair onderwijs (PO raad, Bond KBO, VBS, VOS-ABB) en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) tot de oprichting van een sectororganisatie voor de besturen uit het primair onderwijs (basisscholen,...

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

KLACHTENCOMMISSIES Ouders, leerlingen, medewerkers en anderen die bij een school betrokken zijn kunnen bij een Klachtencommissie een klacht indienen over een gedraging of een beslissing van een ander op die school....

De Berkenschutse

Expertisecentrum voor: Onderwijs en Epilepsie Onderwijs en LZK Onderwijs en ASS De Berkenschutse is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs te Heeze. Op de school zitten leerlingen tussen 4 en 20 jaar met een niveau van Zeer Moeilijk Lerend tot en met...

Unalzorg

Vanaf 9 januari j.l. is het Unal College 5 dagen per week open voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking vanaf 18 jaar. Het aanbod is maatwerk, de begeleiding en trainingen, gebaseerd op professionele inzichten en methoden, zijn afgestemd op de...