Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Passend onderwijs

Posted on mei 28, 2013

Dit is de website van het ministerie van OCW over passend onderwijs. Op de website vindt u informatie over uw rol bij de besluitvorming...

Read More

Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Posted on mei 28, 2013

Dit is de website van het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs wordt gevormd door...

Read More

Regel Hulp | Wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning

Posted on nov 20, 2012

Via vragen over uw situatie naar de best passende oplossingen. www.regelhulp.nl

Read More

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Posted on okt 11, 2012

KLACHTENCOMMISSIES Ouders, leerlingen, medewerkers en anderen die bij een school betrokken zijn kunnen bij een Klachtencommissie een...

Read More