Selecteer een pagina

Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Dit is de website van het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs wordt gevormd door de landelijke ouder-, leraren- en leerlingorganisaties. U kunt op de website terecht voor informatie, advies en begeleiding. Deze...

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

KLACHTENCOMMISSIES Ouders, leerlingen, medewerkers en anderen die bij een school betrokken zijn kunnen bij een Klachtencommissie een klacht indienen over een gedraging of een beslissing van een ander op die school....

Leergeld

Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens ongeveer 327.000 kinderen in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale...

SVB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op deze website vindt u informatie over de regelingen die zij uitvoeren. www.svb.nl