Selecteer een pagina

De Opvoedpoli

Kids: “Help, hoe voed ik mijn ouders op?” Ouders: “Dankzij de Opvoedpoli slapen we weer lekker”. Professionals: “Je staat hier gewoon klaar voor elkaar” Organisaties: “Alles hangt met alles samen, dus we kunnen gewoon...

Kempenhaeghe

Het epilepsiecentrum biedt topklinische zorg voor volwassenen en kinderen met – een complexe vorm van -epilepsie of verdenking daarop. De benadering van patienten met epilepsie is multidisciplinair.  Er zijn hoogwaardige onderzoekfaciliteiten beschikbaar en er...

EVN

De Epilepsie Vereniging Nederland  is de landelijke patiëntenbelangenvereniging  van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen. www.epilepsienukanhetbeter.nl

NEF

Het Nationaal Epilepsie Fonds (NEF) werkt er hard aan om de invloed van epilepsie op iemands leven zo veel mogelijk te beperken. Het NEF zet zich in voor de epilepsiebestrijding door het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek en het geven van voorlichting....