Selecteer een pagina

Alle leerlingen volgen een jaarrond programma. Van SO-IBL tot VSO-3. In de door leerlingen en leerkrachten gebouwde kas kweken we o. a. bladgroente, tomaten, komkommers, sjalotten en knoflook. Een-, twee- en meerjarige bloemen zaaien en stekken we op kweektafels en in plantbedden.

`s Winters gebruiken we de kweektafels als werktafels voor het maken van o.a. kransen en winterlampen van wilgehout.

Op de kwekerij naast de kas kweken we talloze soorten bloemen, en groentesoorten die haas-, fazant- en konijnresistent zijn: uien, prei, aardappels.

Leerlingen in het VSO die daarvoor de capaciteiten in huis hebben volgen een éénjarige cursus die opleidt voor het KPC-certificaat Onderhoud plantsoen. De opleiding bevat de onderdelen kantsteken, boomplanten, machinaal grasmaaien, omleggen, wieden schoffelen en uitharken, afzetten en haagknippen.

In de boomgaard staan appel- en perenbomen. We onderhouden de boomgaard o.a. door wieden rond de bomen, machinaal maaien en snoeien.

Delen van het park en het bos verzorgen we d.m.v. haagknippen, kantsteken, takkenwallen construeren, knotten en zwerfvuil opruimen. Kwekerij, kas en boomgaard onderhouden we volgens ecologische richtlijnen.

Terug
Share This