Selecteer een pagina

De KPC groep (Katholiek Pedagogisch Studiecentrum) is een landelijke adviesorganisatie voor onderwijs en vernieuwing die veel opdrachten en onderzoeken uitvoert in opdracht van het ministerie van OC & W.

De KPC groep heeft een methodiek ontwikkeld voor arbeidstoeleiding voor leerlingen in het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) die geen reguliere beroepsopleiding kunnen volgen. Door het volgen van deze speciale programma’s worden kinderen opgeleid naar een werkplek. In algemene zin bevordert het de werkgeschiktheid van jongeren.

De programma’s kunnen worden afgesloten met een toets. Voldoet de leerling aan de eindtermen dan ontvangt zij/hij een verklaring, het KPC certificaat. Het toetsen van uw kind en het uitreiken van de certificaten wordt door het Bureau Toetsing & Verklaring verzorgd op de Waterlelie.

Op de Waterlelie zijn momenteel vijf KPC programma’s in gebruik die kinderen een praktische en theoretische onderbouwing bieden voor een werkplek.

De drie KPC programma’s:

  1. Het programma ‘Schoonmaken in de groothuishouding’ kwalificeert uw kind tot inzetbaarheid bij het dagelijks onderhoud van gebouwen en voldoet aan de normen die de schoonmaakbranche daaraan stelt (SVS, Stichting Scholing en Vorming Schoonmaakdiensten en –bedrijven)
  2. Het programma ‘Werken in de keuken’ kwalificeert uw kind tot inzetbaarheid bij eenvoudige keukenwerkzaamheden (wassen, schoonmaken, snijden, snipperen, eenvoudige bereidingstechnieken, onderhoud werkplek en werkomgeving) en voldoet aan de normen die de horecabranche (HBI, Branche Instituut Horeca) stelt aan veilig, ergonomisch en hygiënisch werken.
  3. Het programma ‘Onderhoud plantsoen’ kwalificeert uw kind tot inzetbaarheid bij het onderhoud van plantsoenen: wieden, schoffelen, uitharken, omleggen, grasmaaien, graskantsteken, haagknippen, afzetten en boom planten en voldoet daarbij aan de normen van de branche (ILO-beraad, Individueel Landbouw Onderwijs niveau 1 uitgezonderd de theoretische kant).

We zijn bezig met het ontwikkelen van het programma’s ‘Detaillemedewerker’.

Terug
Share This