Coördinatoren leerlingenzorg

De coördinator leerlingzorg (CoLZ) maakt deel uit van de commissie leerlingzorg (CLZ) en van de commissie voor begeleiding (CvB).

Zij begeleidt leerkrachten in hun professionele handelen door:

  • het mede opstellen van het ontwikkelingsperspectief; het verrichten van klassenconsultatie; het coachen van leerkrachten bij het lesgeven van leerlingen; het (mede) organiseren van scholingsactiviteiten; het begeleiden van leerkrachten bij het invoeren van onderwijskundige vernieuwingen; het informeren van het team over nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen.

Zij coördineert de individuele leerlingzorg door:

  • het houden van leerling- en/of groepsbesprekingen; het bewaken van het OPP-traject en de onderwijscyclus; het ontwikkelen van de handelings- en toetskalender; het toezien op het adequaat gebruik van toetsbatterij en leerlingvolgsysteem.

Zij coördineert activiteiten in het kader van onderwijsvernieuwing door:

  • het initiëren en coördineren van de invoering van nieuwe methoden, leermiddelen en werkvormen; het begeleiden van de invoering van vernieuwingen op het gebied van onderwijs.

Zij levert bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het onderwijs door:

  • het deelnemen aan interne en externe bijeenkomsten over onderwijs; het bijdragen aan het tot stand komen van het schoolplan en andere beleidsdocumenten.

School de waterlelie

Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

bereikbaarheid van de school

van maandag T/M vrijdag
van 08.15 uur tot 16.30 uur

Share This