Selecteer een pagina

Coördinatoren leerlingenzorg

De coördinator leerlingzorg (CoLZ) maakt deel uit van de commissie leerlingzorg (CLZ) en van de commissie voor begeleiding (CvB).

Zij begeleidt leerkrachten in hun professionele handelen door:

  • het mede opstellen van het ontwikkelingsperspectief; het verrichten van klassenconsultatie; het coachen van leerkrachten bij het lesgeven van leerlingen; het (mede) organiseren van scholingsactiviteiten; het begeleiden van leerkrachten bij het invoeren van onderwijskundige vernieuwingen; het informeren van het team over nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen.

Zij coördineert de individuele leerlingzorg door:

  • het houden van leerling- en/of groepsbesprekingen; het bewaken van het OPP-traject en de onderwijscyclus; het ontwikkelen van de handelings- en toetskalender; het toezien op het adequaat gebruik van toetsbatterij en leerlingvolgsysteem.

Zij coördineert activiteiten in het kader van onderwijsvernieuwing door:

  • het initiëren en coördineren van de invoering van nieuwe methoden, leermiddelen en werkvormen; het begeleiden van de invoering van vernieuwingen op het gebied van onderwijs.

Zij levert bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het onderwijs door:

  • het deelnemen aan interne en externe bijeenkomsten over onderwijs; het bijdragen aan het tot stand komen van het schoolplan en andere beleidsdocumenten.

School de waterlelie

Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

bereikbaarheid van de school

van maandag T/M vrijdag
van 08.15 uur tot 16.30 uur

Share This