Selecteer een pagina

De adjunct-directeuren van de afdelingen SO en VSO

De adjunct-directeuren van de afdelingen SO of VSO zijn voorzitter van de CVB. De adjunct-directeuren SO of VSO heeft een eerste kennismakingsgesprek waarin de reden van aanmelding wordt besproken. Hierin zal gevraagd worden naar de stoornis en beperking, de beperking onderwijsparticipatie en de ontoereikendheid van de huidige zorgstructuur. Zo ook naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind. Tevens vindt er uitleg plaats over de organisatie en de inrichting van het geboden onderwijs op De Waterlelie en wordt er een rondleiding gegeven waarbij de mogelijkheden van de leerling op De Waterlelie worden toegelicht.

Mochten de ouders/verzorgers overgaan tot aanmelding dan kan de trajectbegeleider de ouders en de huidige school ondersteunen bij de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) die door het samenwerkingsverband (SWV) wordt afgegeven. De leerling wordt op basis een intake en dossieronderzoek door de leden van de CVB besproken.

Tijdens deze bespreking wordt het integratief beeld van de leerling gemaakt, hulp- en onderzoeksvragen gesteld, handelingsadviezen gegeven, de leerroute en het uitstroomperspectief bepaald. Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP deel 1) wordt ter goedkeuring en ondertekening aan de ouders/verzorgers voorgelegd tijdens een strategiebespreking voorafgaande aan de start van uw kind in de groep.

Na minimaal 6 tot 8 weken wordt door de leerkracht het integratief beeld met de ouders/verzorgers besproken en wordt er samen met hen het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP deel 2) vastgesteld. Hierbij is een coördinator – leerling zorg of gedragswetenschapper aanwezig.

School de waterlelie

Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

bereikbaarheid van de school

van maandag T/M vrijdag
van 08.15 uur tot 16.30 uur

Share This