De coördinator leerlingzorg

De coördinator leerlingzorg maakt als didacticus deel uit van de CVB. Tevens ontvangt de coördinator leerlingzorg de ouders tijdens het intakebezoek en bepaalt samen met de leden van de CLZ en CVB in welke groep de leerling geplaatst kan worden. Deze plaatsing wordt definitief na de CVB bespreking waarin het leerlingprofiel wordt vastgesteld. De coördinator leerlingzorg vult onder het kopje leren/cognitie het leerlingprofiel. Op basis van deze gegevens en de inbreng van de coördinator leerlingzorg wordt mede het integratief beeld van de leerling gemaakt, hulp- en onderzoeksvragen gesteld, handelingsadviezen gegeven, de dominante stroom en het uitstroomperspectief bepaald. De coördinator leerlingzorg is de eerste contactpersoon als de leerling op school komt voor de intake en de plaatsing in de groep.

Na plaatsing is dat de leerkracht en ondersteunt de coördinator de leerkracht in de begeleiding van de leerling en de totstandkoming van het IHP (Individueel Handelingsplan).

School de waterlelie

Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

bereikbaarheid van de school

van maandag T/M vrijdag
van 08.15 uur tot 16.30 uur

Share This