Selecteer een pagina

De CVB, commissie van begeleiding

De Commissie van Begeleiding (CVB) is eigenlijk de Commissie van Toelating en Begeleiding (CVTB).
Als een leerling wordt aangemeld op de Waterlelie vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de voorzitter en wordt alle beschikbare informatie verzameld. Mocht er nog geen beschikking zijn dan wordt deze door de huidige school van de leerling aangevraagd. De traject begeleider van de Waterlelie kan hierbij ondersteunen. Als er een beschikking cluster 3 is worden de leerling en de ouders/verzorgers uitgenodigd voor een intakebezoek met de leden van de CVB. Dit bestaat uit een PGO (periodiek geneeskundig onderzoek) door de schoolarts en een wen-moment in de groep als de ouders/verzorgers een gesprek hebben met de schoolmaatschappelijk werker.

 

Tevens maakt u kennis met de coördinator leerlingzorg. Vervolgens bepalen de CVB leden tijdens de CVB bespreking, die op de intake volgt, of de leerling geplaatst wordt,wanneer en in welke groep. Op grond van dossiergegevens, het kennismakingsgesprek en intakebezoek stellen de CVB leden tijdens een CVB bespreking het leerlingprofiel samen. In dit leerlingprofiel komt het integratief beeld van de leerling te staan, worden hulp- en onderzoeksvragen gesteld, handelingsadviezen gegeven, de dominante stroom en het uitstroomperspectief bepaald. Het leerlingprofiel wordt ter goedkeuring en ondertekening aan de ouders/verzorgers voorgelegd. Na minimaal 6 weken of maximaal 3 maanden wordt na de integratie fase door de leerkracht het integratief beeld met de ouders/verzorgers besproken en wordt er samen met hen het IHP (individueel handelingsplan) vastgesteld. Hierbij kan een coördinator leerlingzorg of gedragwetenschapper bij aanwezig zijn.

Naast de verantwoording voor de toelating hebben de leden van de CVB ook de verantwoording voor de herindicatie, d.w.z. dat ze hiertoe een leidend advies geven. Ook heeft de CVB de eindverantwoording voor de leerlingenzorg. (handelingsplannen, doorplaatsen van leerlingen, enz.). De dagelijkse leerlingzorg is door de CVB gedelegeerd aan de CLZ (de commissie leerlingzorg), deze bestaat uit de coördinatoren leerlingzorg, gedragwetenschappers en teamleiders.

De leden waaruit de Commissie van Begeleiding bestaat vindt u in bovenstaand menu.

Share This