De Gedragswetenschapper

De gedragswetenschapper doet onderzoek naar cognitieve functiestoornissen in relatie met andere beperkingen en adviseert de leerkracht van de Waterlelie. De gedragswetenschapper maakt als psycholoog deel uit van de CVB, Commissie van Begeleiding. Deze maakt in het leerlingprofiel een verslag van de psychologische gegevens uit de door de ouders/verzorgers en huidige school aangeleverde documenten.

Op basis van deze gegevens en de inbreng van de gedragwetenschapper wordt mede het integratief beeld van de leerling gemaakt, hulp- en onderzoeksvragen gesteld, handelingsadviezen gegeven, de dominante stroom en het uitstroomperspectief bepaald.

Share This