De Schoolmaatschappelijk werker

Wanneer ouders hun kind hebben aangemeld op de Waterlelie vindt er een gesprek plaats met de schoolmaatschappelijk werker om zicht te krijgen op de thuissituatie en eventueel aanwezige hulpverlening. De schoolmaatschappelijk werker doet hier kort verslag van in het OPP van de leerling.

De schoolmaatschappelijk werker heeft oog voor de leerling in zijn thuissituatie en in hoeverre dit consequenties heeft voor het leren op school. De schoolmaatschappelijk werker heeft tijdens de intake een gesprek met de ouders/verzorgers van de aangemelde leerling. Op basis van dit gesprek en dossieronderzoek vult de schoolmaatschappelijk werker onder het kopje maatschappelijk het leerlingprofiel.

Op basis van deze gegevens en de inbreng van de schoolmaatschappelijk werker wordt mede het integratief beeld van de leerling gemaakt, hulp- en onderzoeksvragen gesteld, handelingsadviezen gegeven, de dominante stroom en het uitstroomperspectief bepaald.

Share This