De Trajectbegeleider

De trajectbegeleider geeft de ouders/verzorgers en de leden van de CVB administratieve ondersteuning bij de aanvraag van de beschikking en tijdens de CVB bijeenkomsten.

Tevens is de trajectbegeleider de contactpersoon met de CVI ( de commissie van indicatie), deze commissie is verantwoordelijk voor het geven van de beschikking cluster 3, die nodig is voor plaatsing op de Waterlelie.

Share This