Selecteer een pagina

De Waterlelie bereidt haar leerlingen voor op de digitale wereld

Waarom Digitale geletterdheid?

Leerlingen van verschillende leeftijd en niveau leren, creëren en communiceren op school de Waterlelie (WL). Op de WL vinden we het van belang dat leerlingen onderwijs krijgen binnen een veilig pedagogisch schoolklimaat. Respectvolle omgang met elkaar in de klas, in de gang en op het schoolplein behoort tot één van de kernwaarden van onze onderwijscultuur.

Ook het virtueel omgaan met elkaar op sociale media hoort hierbij. Fysiek en virtueel communiceren leerlingen met elkaar en met anderen. Leerlingen van de WL gebruiken ook het internet. Om zich op deze ‘digitale snelweg’ te kunnen handhaven is digitale geletterdheid nodig. School is bij uitstek de plaats om dit te leren en hierover te communiceren. Aandacht voor digitale geletterdheid en de digitale communicatie mogelijkheden is nu belangrijk, maar zeker ter voorbereiding op toekomstige participatie van onze leerlingen in de maatschappij.

Het ontwikkelen van digitale geletterdheid van onze leerlingen in het kader van burgerschapsvorming is daarom van groot belang en wordt opgenomen in het beleid rond de veilige school. De WL heeft op een studiedag van 29 mei 2019 met als thema ‘Digitale Geletterdheid wat betekent dit voor mezelf en mijn leerling? ‘ hier een eerste stap ingezet. De WL hanteert voor het begrip ‘digitale geletterdheid’ het model van Curriculum.nu met de onderdelen:

Informatievaardigheden

Computational thinking

Mediawijsheid

ICT basisvaardigheden

bron: kennisnet.nl

Let op! De tekst loopt door onder de video.

Belangrijk in de ontwikkeling naar digitale geletterdheid is het bespreekbaar maken van internet-, technologie en mediagebruik met leerlingen en handvatten hiervoor aanreiken voor docenten en begeleiders.  Uiteindelijk doel is om leerlingen het besef van de (on)mogelijkheden en risico’s van internetgebruik, het omgaan met moderne technieken en nieuwe (sociale) media bij te brengen, zodat zij deze kunnen toepassen en zowel positief als negatief gebruik kunnen signaleren en bespreekbaar maken.

Kernwoorden bij digitale geletterdheid en ‘mediawijs onderwijs’ zijn: DOEN, ERVAREN, AANDACHT, BELANGSTELLING, BETROKKENHEID, EIGEN REGIE, BEWUSTZIJN, ACTIEF MEEDENKEN en HANDVATTEN. Kernwoorden bij ‘(media)wijs internetgedrag’ zijn voor ons: BEGRIP, GEBRUIK, COMMUNICATIE op basis van de 10 (mediawijs)competenties.

bron: kennisnet.nl

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zetten we ter bevordering van de digitale geletterdheid in op:

Competenties vergroten van docenten/ begeleiders op gebied van digitale geletterdheid

Effectief inzetten digitale middelen en methodieken ter bevordering van digitale geletterdheid bij onze leerlingen

Structureler aanbieden van internet-, ICT en medialessen volgens de Leerlijn (V)SO digitale geletterdheid IK versie 2.0: op basis van gewoonmediawijzer.nl.

Om bovenstaande te realiseren heeft de WL met ingang van schooljaar 2021-2022 een Ontdek-ITlab ingericht en beschikbaar. Onder leiding van een docent Media & ICT worden lessen digitale geletterdheid aan alle groepen in dit lokaal gegeven. De begeleider en docent van de eigen groep is bij deze Media & ICT lessen aanwezig, zodat er sprake is van een teach- the- teacher concept.
Zie voor een verdere verantwoording van het Ontdek-ITlab de korte video (4.48 min):

Eind schooljaar 2021-2022 zullen de effecten van deze opzet en verantwoording worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld voor schooljaar 2022-2023.

Jesper Hubers (coordinator ICT & Educatie)
Hans Smeele (extern adviseur)

School de waterlelie

Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

bereikbaarheid van de school

van maandag T/M vrijdag
van 08.15 uur tot 16.30 uur

Share This