Marion Breider in een video filmje op de website leer24.nl.

Leerlingen die door nachtelijke epilepsie slecht slapen en niet uitgerust op school komen, hebben vaak alertheidsproblemen. Ook het gebruik van medicatie veroorzaakt aandachtsproblemen. Het alertheidsniveau is al laag als ze binnenkomen, zeker als ze lang hebben moeten reizen.

De Waterlelie heeft een programma ontwikkelt dat de alertheid van de kinderen verhoogd en dagelijks geïntegreerd kan worden in het lesprogramma van de leerlingen.

Share This