Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Doelenkaarten

 

Het  ontwikkelingsperspectief (OPP) heeft een centrale rol in het cyclische proces van planmatig handelen van de teamleden van de Waterlelie bij het geven van het passende leeraanbod en de begeleiding. Het leeraanbod biedt een doorgaande lijn voor leerlingen van 4 tot 18 (max 20) jaar. Voor iedere uitstroombestemming zijn streefdoelen gesteld. Deze tussen- en einddoelen geven het gewenste niveau aan voor de leerling in een leerroute gericht op de uitstroombestemming.

In deel C van het OPP staat bij ‘geplande leerontwikkeling’ per leerlijn het streefdoel/niveau met een getal aangeduid. Dit getal staat voor het niveau en de te behalen doelen die terug te vinden zijn in onderstaande doelenkaarten.

Voorbeeld: Indien de leerling aan de streefdoelen van niveau 2 werkt met de leerlijn rekenen (dit staat in het OPP), kijkt u in de doelenkaart ‘Rekenen SO en VSO’ naar doelen die aangeduid worden bij niveau 2.

Deel dit!

Deel dit met de wereld!