Doelgroepenmodel

De Waterlelie gebruikt het landelijk doelgroepenmodel van LECSO* om onderbouwd en transparant, het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning, goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming.

Nieuwsgierig naar deze stappen bekijk dan onderstaand filmpje waarin u een en ander uitgelegd wordt.

Onder het onderstaande filmpje bevinden zich de doelgroepenmodellen SO en VSO zoals deze op de Waterlelie worden gebruikt.

*Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Doelgroepenmodel SO

* Bij het inschalen van de leerling in het Doelgroepenmodel wordt uitgegaan van het verwachte functioneringsniveau op 18-jarige leeftijd.

** Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met het inzetten van het Doelgroepenmodel zoals deze is vormgegeven vanuit LECSO. Destijds waren er landelijk al twijfels over de haalbaarheid van gestelde doelen (Participatiewet) vanuit de overheid m.b.t. de uitstroombestemming.

Na 2 jaar gebruik van dit Doelgroepenmodel constateren we dat het niveau van de uitstroombestemming van leerroute 3 niet haalbaar is en hebben we besloten om de huidige aanbevelingen van LECSO voor deze leerroute over te nemen.

Vanwege de ondersteuningsbehoeften en de kwetsbaarheid van onze doelgroep hebben we deze aanpassing uitgebreid naar leerroute 4a. Dit betekent dat de uitstroombestemmingen van leerroutes 3 en 4a zijn uitgebreid met (arbeidsgerichte) dagbesteding.

Doelgroepenmodel VSO

Share This