Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Ergotherapie

de-waterlelie-09

Kleuren en tekenen lijken vanzelfsprekende vaardigheden. Voor veel leerlingen in het speciaal onderwijs is dat niet het geval. Zij hebben vaak moeite met fijnmotorische activiteiten. Hierdoor komen ze in een negatieve spiraal terecht: ze kunnen het niet, ze vinden het niet leuk en daarom doen ze het niet, waardoor ze het ook niet leren. Voor de ontwikkeling van fijnmotorische vaardigheden is het van groot belang dat deze negatieve spiraal doorbroken wordt. Ergotherapie kan extra stimulering en ondersteuning bieden. Wanneer er een hulpvraag uit de klas komt, kan de schoolarts een verwijzing voor ergotherapie schrijven.

Ergotherapie kan worden ingezet als er op school problemen ervaren worden met:

  • schoolse vaardigheden: schrijf-, kleur- en tekenvoorwaarden, knippen, kleuren, tekenen, schrijven of met de pengreep.
  • praktische vaardigheden: zelfstandig aan- en uitkleden, veters strikken, boterham smeren.
  • sensorische informatieverwerking: het lichaam herkent, verwerkt en reageert niet adequaat op zintuiglijke prikkels van buiten het lichaam. Dan kunnen er problemen zijn met: basisspierspanning, alertheid, lichaamsbesef, concentratie en gedrag (druk, boos, angstig, prikkelzoekend of juist prikkelvermijdend).

Het adviseren over verschillende materialen als schoolmeubilair, zitkussens, pennen en scharen en over ergonomische vraagstukken is een belangrijke taak van ergotherapie.

Tot slot wordt er een structurele ondersteuning van de ontwikkeling van de fijne motoriek geboden door met name in de afdeling SO een vast onderdeel van het lesprogramma te verzorgen.

Deel dit!

Deel dit met de wereld!