gedragsprotocol De Waterlelie

Gedragsprotocol De Waterlelie

Dit protocol bevat naast omschrijvingen van bepaalde vormen van grensoverschrijdend gedrag ook de stappen en maatregelen die genomen worden wanneer grensoverschrijdend gedrag gesignaleerd wordt. Het gaat hierbij om gedrag van leerlingen maar in voorkomende gevallen gelden de regels ook voor overtredingen van ouders/verzorgers of personeel.

In het protocol wordt van elk type grensoverschrijdend gedrag een algemene beschrijving gegeven gevolgd door een toelichting met daarin de reactie van de school op het gedrag. Het document bevat in de bijlage specifieke regelingen.

In dit protocol komen de volgende gedragingen aan de orde:

 1. Verbale agressie en intimidatie
 2. Fysieke agressie en intimidatie
 3. Vernieling
 4. Diefstal
 5. Genotmiddelen
 6. Pesten
 7. Discriminatie

De bijlage bevat:

 1. Nazorg
 2. Procedure schorsing en verwijdering
 3. Pestprotocol
 4. Werken met het incident meldingsformulier

Dit protocol is bedoeld om voor leerlingen, ouders, medewerkers en andere direct betrokkenen een veilige en voorspelbare situatie en omgeving te creëren. Het protocol vormt de leidraad voor het handelen van de medewerkers wanneer sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Wat altijd meegenomen wordt in het handelen is het gegeven dat De Waterlelie een school is met een specifieke doelgroep leerlingen. Elke situatie die zich voordoet wordt binnen deze specifieke context van de school getoetst aan het protocol.

Het gedragsprotocol maakt deel uit van het veiligheidshandboek van De Waterlelie.

Download het Gedragsprotocol van De Waterlelie [PDF]

 

Share This