Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Het Managementteam en Staf

 

 
organogram-2013-2014
Voorzitter, Jean Willem Barzilay

Jean Willem Barzilay (voorzitter)

De Raad van Bestuur van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland vormt het bevoegd gezag van de Waterlelie.

De algemeen directeur heeft de algehele leiding over de Waterlelie. Hij is verantwoordelijk voor de totale beleidsontwikkeling van De Waterlelie en geeft leiding aan de stafafdeling en het managementteam.

Binnen de Waterlelie is er een clustermanager onderwijs en een clustermanager AB. Beide vormen samen met de directeur het managementteam van de school.

De clustermanager onderwijs is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijsaanbod binnen de Waterlelie en geeft leiding aan de teamleiders.

Marian Fenenga

M. Fenenga (Clustermanager AB)

De clustermanager AB is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening van de ambulant begeleiders en geeft leiding aan de ambulant begeleiders.

De teamleider SO (Speciaal Onderwijs) geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling SO en de teamleiders VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) geven leiding aan de medewerkers van de afdeling VSO. De teamleiders AB (Ambulante begeleiding) coördineren de AB werkzaamheden van verschillende ambulant begeleiders per regio.
De Staf en Bedrijfsondersteuning bestaat uit een staffunctionaris en medewerkers op het gebied van administratie, ICT en gebouw en beheer.