In navolging op de berichtgeving in de media over het coronavirus willen wij u laten weten hoe wij omgaan met een verdere uitbraak van het virus in Nederland. Wij hebben onze medewerkers geïnformeerd over de symptomen van het coronavirus en over de belangrijkste maatregelen om verspreiding van virussen te voorkomen.

Te weten:

Was je handen regelmatig

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes

Houdt veel aangeraakte oppervlakken en gedeelde materialen goed schoon

Op onze school hanteren wij dagelijks ons hygiëneprotocol. De medewerkers zullen het handen wassen bespreken met de kinderen en/of oefenen als activiteit, aangepast aan de kinderen. Dit geldt ook voor het hanteren van een goede hoest- en nies-hygiëne.

Ondertussen houden wij de berichtgeving vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD in de gaten. Wanneer wij vanuit het RIVM en/of de GGD verdere adviezen ontvangen, volgen we deze op en zullen we je daarover informeren.

Wanneer jij, jouw kind of iemand anders in jouw gezin griepverschijnselen krijgt en er redenen zijn om te denken dat dit door het coronavirus kan zijn, raden wij je aan contact op te nemen met jouw huisarts en willen wij je vragen ons hierover te informeren. Wij infomeren in voorkomende gevallen de GGD en volgen de adviezen op die zij ons geven.

Onderstaand algemene informatie rondom het Coronavirus en links naar een filmpje op YouTube en de site van de RIVM.

Algemene informatie

Om te voorkomen dat virusinfecties, zoals corona, zich makkelijk verspreiden, is een goede hand-hoesthygiëne van belang.

Meer informatie hierover vindt u via deze link Arm voor je mond!

In Nederland zijn de eerste gevallen van besmetting bekend. Tot op heden kunnen kinderen gewoon naar school.

Coronavirus besmetting

Op het moment dat bij een persoon een coronavirus besmetting is vastgesteld, wordt de desbetreffende persoon geïsoleerd. Afhankelijk van de situatie van deze persoon, kan dat thuis of in het ziekenhuis zijn.

Is er een besmetting vastgesteld, dan zal de GGD contactonderzoek doen. De contacten, oftewel de personen welke in contact zijn geweest met de betreffende persoon, worden gemonitord door de GGD.

Meer informatie kunt u vinden op de RIVM site Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19)

We vertrouwen erop op u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en houden u op de hoogte.

Namens het team De Waterlelie,

José van Veen, adjunct-directeur afdeling SO
Maren Parmentier, adjunct-directeur afdeling VSO
Ruth Veldhuijzen van Zanten, Directeur

Share This