Als u deze regel bespreekt met uw kind, dan kunt u de volgende aandachtspunten in het gesprek betrekken:

  • Alleen als het gewenst en/of nodig is. Vraag aan de ander of je mag helpen of dat hij/zij geholpen wil worden. Of vraag aan de juf of meester of je mag helpen. Sommige leerlingen worden namelijk maar al te graag geholpen, maar dat is voor de ontwikkeling van die leerling niet gewenst. Geef als leerkracht dus direct aan hoe je ‘het elkaar helpen’ in de klas gerealiseerd wil zien (“Eerst altijd zelf proberen en dan….”)
  • Ik bemoei me dus niet met een ander als dit niet gewenst is.
Share This