Klachtenregeling

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. En het is denkbaar dat ouders en/of leerlingen ontevreden zijn of klachten hebben. Is dit het geval, dan is de snelste- en over het algemeen ook de meest effectieve manier om het probleem uit de wereld te helpen-, de klacht te bespreken met degenen die het meest betrokkenen zijn.

Voor situaties die op deze wijze niet kunnen worden opgelost, beschikt de school over een klachtenregeling. Birgit Overing is de contactpersoon die u kan ondersteunen en u de weg wijst naar de klachtenregeling . De regeling is in te zien via de link onderaan deze pagina. Op aanvraag kunt u ook kosteloos een afschrift krijgen. Stuurt u hiervoor een e-mail naar .

De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). De GCBO onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De GCBO brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de GCBO worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon van De Waterlelie kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. Deze vertrouwenspersoon is mevrouw Bernadette Hes. Haar contactgegevens vindt u achter in deze schoolgids.

Naast deze algemene klachtenregeling kent De Waterlelie ook een wettelijk voorgeschreven klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en radicalisering. Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. In het geval dat er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht.

De klachtenregeling is via onderstaande link te bekijken en te downloaden.

Klachtenregeling [PDF]

De adressen en telefoonnummers van de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs en meldpunt vertrouwensinspectie.

Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
E-mail:
Postbus 2730 3500 GS Utrecht
Vragen over onderwijs tel.: 0800-8051

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie en seksueel misbruik, Lichamelijk
geweld, grove pesterijen, extremisme en radicalisering:
meldpunt tel.: 0900-111 3 111 (lokaal tarief)
Contactpersoon klachtenregeling: Birgit Overing (dinsdag-woensdag-donderdag)
Tel: 023-5483333

Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG
Tel: 070-3861697
E-mail:

Externe vertrouwenspersoon van De Waterlelie
Mevr. Bernadette Hes-Boots

Tel: 06-25538458
www.in-b-tweenadvies.nl

 

School de waterlelie

Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

bereikbaarheid van de school

van maandag T/M vrijdag
van 08.15 uur tot 16.30 uur

Share This