Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Klassen- en hulpouders

Klassenouders

De klassenouder wordt ingezet in de groepen van de afdeling SO.

Het klassenteam benadert ouders op de informatieavond aan het begin van het nieuwe schooljaar om zich op te geven voor klassenouderschap.

Een klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders van de kinderen uit de klas. Het gaat primair om het coördineren van de organisatorische activiteiten in en buiten de klas, ter ondersteuning van de leerkracht.

Het klassenouderschap geldt in principe voor de duur van het schooljaar. Er wordt 1 klassenouder per groep aangesteld. Het klassenteam maakt met de klassenouders een afspraak om de activiteiten en de voorkomende taken van het komende jaar door te spreken. De klassenouders zullen via de informatieflits en de website worden voorgesteld.

Hulpouders

Tevens worden bij aanvang van het schooljaar tijdens de algemene informatieavond door de ouderraad hulpouders gevraagd. De hulpouders kunnen op afroep ingezet worden bij schoolbrede activiteiten.

Deel dit!

Deel dit met de wereld!