Klassenassistentie

In de meeste onderbouwgroepen hebben de kinderen nog hulp nodig bij hun persoonlijke verzorging. Hiervoor is er in alle groepen klassenassistentie aanwezig.

De klassenassistent ondersteunt de leerkracht door uw kind hulp te bieden bij eten en drinken, medicijngebruik, toiletbezoek en, in incidentele gevallen, met zindelijkheidstraining en aan- en uitkleden.

De aandacht van de leerkracht, maar vooral de aandacht van de klassenassistent richt zich op zelfredzaamheid. In afstemming met de ouders wordt geprobeerd de kinderen zoveel mogelijk de persoonlijke verzorging, zelf te laten doen.

Iedere klassenassistent die op onze school start, volgt de interne basiscursus epilepsie, zodat hij/zij goed op de hoogte is van hoe om te gaan met, en hoe te hendelen bij aanvallen van epilepsie.

Behalve het verzorgende aspect, ondersteunt de klassenassistent ook bij het onderwijsleerproces.

In de midden-/bovenbouw en het VSO is het begeleiden van de persoonlijke verzorging minder aan de orde.

Naast ondersteuning bij het onderwijs- leerproces begeleiden de assistenten de kinderen tevens naar paardrijden, zwemmen, de kinderboerderij.

In de afdeling VSO wordt ook de stagebegeleiding door onder andere een aantal assistenten gedaan.

Share This