Selecteer een pagina

Kwaliteitswet

Vanaf augustus 2013 gaat de Kwaliteitswet (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (V)SO in.

Alle leerlingen hebben recht op kwalitatief goed onderwijs. Dat is onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden én dat hen voorbereidt op een passende plek in de samenleving. Het team van De Waterlelie heeft zich de afgelopen jaren door een kwaliteitsverbetertraject op de uitvoering van deze wet voorbereid.  In ons kwaliteitsverbetertraject staat opbrengstgericht werken en doelgericht werken centraal. We werken daarbij vanuit 3 invalshoeken: de onderwijscyclus, het onderwijsaanbod en de professionalisering van het team.

In een gespecialiseerd onderwijscentrum als de Waterlelie wordt de kwaliteit van het onderwijs voor het overgrote deel bepaald door de kwaliteit en de inzet van het schoolteam. Naast leerkrachten en assistenten heeft De Waterlelie tal van specialisten in dienst. Werving van gekwalificeerd personeel, scholing, organiseren van goede samenwerking tussen de verschillende disciplines, inwerken van nieuw personeel, begeleiden van werknemers en ook het organiseren van adequate vervanging bij ziekte, zijn belangrijke voorwaarden om de kwaliteit te handhaven.

Share This