Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Leerlingenraad

Leerlingenraad - 2014-2015

De afdeling VSO heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad, de naam zegt het al, bestaat uit leerlingen uit alle groepen van het VSO. Elke groep kiest hiervoor ieder jaar zijn eigen vertegenwoordiger.

De leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen en zij denken en praten over allerlei schoolzaken. Voorbeelden zijn:

  • de bestemming van het schoolreisje.
  • het kerstgala en de barbecue.
  • de hygiëne van de toiletten en douches.
  • spelletjes voor in de kantine.
  • Regels voor het gebruik van mobiele telefoons.
  • Pauzeregels.

De leerlingenraad komt ongeveer één keer per zes weken bij elkaar. De vergadering wordt begeleid door iemand van het onderwijzend personeel.

De leerlingen zorgen zelf voor de onderwerpen. Zij doen dit door hun groep te raadplegen. De leerlingen gaan met de zaken die spelen zoveel mogelijk zelf aan de slag. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld een gesprek moeten voeren met de conciërge of de teamleider van het VSO. Er worden notulen gemaakt van de vergadering.

Tijdens de vergadering houdt de leerlingenraad zich aan een aantal afspraken: Je komt op tijd, je zorgt dat je pen en papier bij je hebt, je laat een ander uitpraten, je luistert met respect. Iedere mening is namelijk belangrijk.

Je kunt veel leren in de leerlingenraad. De leerlingenraad heeft een eigen mailadres: Waterlelie-leeringenraad@dewaterlelie.net

Deel dit!

Deel dit met de wereld!