Logopedie

Praten lijkt zo vanzelfsprekend. Toch is dat niet het geval voor een flink aantal leerlingen van de Waterlelie. Door problemen met spreken en taalvaardigheid worden kinderen soms ernstig belemmerd in hun functioneren. Dan is het belangrijk dat er gerichte stimulering en ondersteuning is voor het kind en voor zijn omgeving.

Logopedie kan worden ingezet, als er problemen zijn met:

  • Mondfuncties: kauwen, slikken, lipsluiting, zuigen, en blazen
  • Luistervaardigheid: voorwaarden om tot lezen en schrijven te komen
  • Verstaanbaar spreken: de uitspraak van letters en woorden
  • Taalvaardigheid: Begrijpen van woorden, zinnen en opdrachten. Woordenschatontwikkeling en woordvinding. Zinsbouw en het vertellen van verhalen.
  • Gespreksvaardigheid: beurt-nemen, kunnen luisteren naar en aansluiten op een gesprekspartner.

Wanneer er een hulpvraag uit de klas komt, schrijft de schoolarts een verwijzing voor logopedie.

De therapie is vaak individueel, maar het kan ook in een klein groepje of groeps-doorbroken plaatsvinden. Het is ook mogelijk dat een behandeling samen met een ergotherapeut of fysiotherapeut wordt gegeven.

Op de Waterlelie biedt logopedie een structurele ondersteuning aan het (mondeling) taalonderwijs, met name in het SO en VSO-IBL wordt een vast onderdeel van het lesprogramma verzorgd.

Logopedie is de stuwende kracht achter de ontwikkeling en implementatie van het woordenschat onderwijs.

Ten slotte is het coördineren van het gebruik van ondersteunende communicatie (pictogrammen en NMG gebaren) een belangrijke taak van logopedie.

School de waterlelie

Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

bereikbaarheid van de school

van maandag T/M vrijdag
van 08.15 uur tot 16.30 uur

Share This