Leerlingen met epilepsie beter laten functioneren

De ambulant onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in heel Nederland.

Dit geldt voor het basisonderwijs (BaO), het speciaal basisonderwijs (SBO), het speciaal onderwijs (SO), het voortgezet onderwijs (VO), het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Samen met de betrokken leerkracht(en), intern begeleiders, schoolleiders, medische professionals en de ouders van deze leerlingen wordt een doelgerichte aanpak opgesteld.

Op de website van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (lwoe.nl) leest u meer over de aanpak en vindt u de gegevens van de begeleiders in uw eigen regio.

Informatie LWOE ouders

Informatie LWOE leerkracht

Informatie LWOE medici

Share This