Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

SO onderbouw

De onderbouw van De Waterlelie bestaat uit twee groepen

  1. Een groep voor groep 1-2-3 leerlingen die profiteren van het onderwijsaanbod.  De leerlingen in deze groep volgen een programma dat hen voorbereidt op de onderwijsvakken die zij krijgen. Het programma wordt betekenisvol en thematisch aangeboden. In de groepen1-2-3  zitten alle leerroutes nog bij elkaar in de groep.
  2. In de groep 3-4 zitten  leerlingen ook  van verschillende leerroutes. Dit is afhankelijk van het aantal leerlingen en hun niveau. In deze groep wordt het aanvankelijk leerproces ingezet. De eerste schoolse vaardigheden op het gebied van taal/lezen, rekenen en schrijven worden aangeboden. De directe (leef)omgeving van het kind en ook de sociale vaardigheden krijgen de aandacht. Niet álle leerlingen kunnen in de aanvangsgroep meedoen met dit programma. Op basis van hun mogelijkheden wordt een aangepast programma, anders en in een ander tempo, aangeboden. Aan het einde van deze periode is duidelijk in welke leerroute de leerling het onderwijs gaat vervolgen. Op verschillende gebieden kan in de onderbouw therapeutische onderwijsondersteuning van logopedie, fysio- en ergotherapie plaatsvinden.

Groepen SO 2012 – 2013