Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Onderwijs – SO

Er zijn 8 groepen waar leerlingen van 4 t/m 12 jaar op verschillende niveaus onderwijs krijgen aangeboden. Wilt u meer weten over een groep of het vakkenpakket klik op één van de groepen in de rechterkolom.

SO Onderbouw
In de Onderbouw zitten de leerlingen van 4 tot 10 jaar. Onze zeer jeugdigen leerlingen zitten in een kleutergroep. De problematiek en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen is zeer verschillend en vaak complex van aard, vandaar dat we de kleutergroep de confetti groep noemen. Het programma dat de kleuters krijgen aangeboden is afgestemd op het individuele ontwikkelingsniveau. We maken dus nog geen onderscheid in verschillende stromen.

De keuze voor de leerstroom A t/m F wordt gemaakt aan het einde van de kleuterperiode. Uitgangspunt is het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Vanaf groep 3 gaan de leerlingen starten met het aanvankelijk lezen, taal, rekenen en schrijven. Afhankelijk van de capaciteiten worden de leervakken op maat aangeboden. We houden rekening met het individuele tempo, het geheugen en de concentratiemogelijkheden. Ook besteden we aandacht aan de directe (leef)omgeving, de sociale vaardigheden en de zelfredzaamheid.

Groepen SO 2012 – 2013

SO IBL
Deze groep Intensief Begeleide Leerlingen is een groep die om verschillende redenen extra zorg nodig heeft. De extra aandacht kan liggen op het gebied van de persoonlijke verzorging of op de sociaal emotionele ontwikkeling. Vaak is er sprake van een combinatie van aandachtsgebieden. Het onderwijsprogramma sluit direct aan bij de behoefte en hulpvraag van de kinderen.

Leerlingen van 12 jaar en ouder kunnen vanuit IBL- SO doorstromen naar het VSO.

Groepen SO 2012 – 2013

SO Bovenbouw
In de Onderbouw zitten de leerlingen van 4 tot 10 jaar. Onze zeer jeugdigen leerlingen zitten in een kleutergroep. De problematiek en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen is zeer verschillend en vaak complex van aard, vandaar dat we de kleutergroep de confetti groep noemen. Het programma dat de kleuters krijgen aangeboden is afgestemd op het individuele ontwikkelingsniveau. We maken dus nog geen onderscheid in verschillende stromen.

De keuze voor de leerstroom A t/m F wordt gemaakt aan het einde van de kleuterperiode. Uitgangspunt is het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Vanaf groep 3 gaan de leerlingen starten met het aanvankelijk lezen, taal, rekenen en schrijven. Afhankelijk van de capaciteiten worden de leervakken op maat aangeboden. We houden rekening met het individuele tempo, het geheugen en de concentratiemogelijkheden. Ook besteden we aandacht aan de directe (leef)omgeving, de sociale vaardigheden en de zelfredzaamheid. 

Groepen SO 2012 – 2013