Onze school heeft een eervolle vermelding gekregen op de website www.langlevedeliefde.nl

Er is het afgelopen schooljaar hard gewerkt om binnen het vignet De Veilige School, het themacertificaat voor ‘Relaties en seksualiteit’ te behalen. In dit kader hebben wij een eervolle vermelding gekregen in de strijd om de Lang Leve de Liefde Award 2018.

Al eerder hebben wij psycho-educatielessen ontwikkeld voor onze leerlingen, om hen bewust te maken van wie ze zijn en wat zij allemaal kunnen, al hebben zij een beperking. Dat maakt leerlingen weerbaarder.

Daarnaast hebben we gedragsregels op een aantal plaatsen in school hangen. Deze zijn positief geformuleerd, als gedrag dat we graag willen zien, d.m.v. picto’s met eenvoudige tekst. Elke week staat één gedragsregel centraal. Er zijn gedragsregels voor in de school, op de pleinen en bij de taxi’s. Zo weten alle leerlingen hoe er op school met elkaar omgegaan wordt en welk gedrag van hen verwacht wordt.

In de lessen Relationele en seksuele vorming wordt aandacht besteed aan het menselijk lichaam, seksualiteit, vriendschap en relaties, alles aangepast aan de leeftijd en het functioneringsniveau van de leerlingen.

Kijk voor meer informatie over de activiteiten m.b.t. De Veilige School op de website van school www.dewaterlelie.net 

 

Share This