Oudercontacten

Oudergesprekscyclus

De oudercontacten voor het komend schooljaar zien er als volgt uit:

NIEUW SCHOOLJAAR RECEPTIE TER INTRODUCTIE VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR IN TIJDEN VAN CORONA

We starten het schooljaar, 2021 / 2022, met een online nieuwschooljaar receptie op maandag 30 augustus. Via deze PowerPoint maakt u kennis met het klassenteam van uw kind en wordt u geïnformeerd over inhoudelijke en/of organisatorische zaken m.b.t. het nieuwe schooljaar.

Telefonisch-ouder-vertel-gesprek

Via Social Schools kunt u zich inschrijven voor een persoonlijk contact met de leerkracht.
Dit eerste gesprek vindt via beeldbellen plaats in week 36 (maandag 6 september t/m vrijdag 10 september). Tijdens het ‘einde schooljaar oudergesprek’ (van het afgelopen schooljaar) heeft u aan kunnen geven welke onderwerpen u belangrijk vindt in de overdracht naar een nieuwe leerkracht. In dit ouder-vertelgesprek zal dit aan de orde komen. Daarnaast heeft de leerkracht ook een aantal praktische vragen:

  • Hoe is de vakantie verlopen?
  • Hoe heeft uw kind de start van het schooljaar ervaren?
  • Zijn er actuele ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden?
  • Zijn er medicatie wijzigingen?
  • Is het duidelijk wat uw kind, wanneer, mee naar school moet nemen?
  • Welke afspraken maken we over de wijze van het uitwisselen van wetenswaardigheden en de voortgang van het leerproces?

Oudergesprekken

Tijdens deze gesprekken staat de voortgang van de schoolresultaten van uw kind centraal. U krijgt een terugkoppeling over de leerontwikkeling en er worden afspraken gemaakt voor de komende periode. De oudergesprekken vinden ’s middags en op één avond in dezelfde week plaats. U kunt met de groepsleerkracht, vakleerkrachten en therapeuten spreken over de vorderingen van uw zoon/dochter/pupil. In overleg met de leerkracht zijn leerlingen welkom bij oudergesprekken.

Deze oudergesprekken vinden plaats in:
week 44: maandag 1 november t/m vrijdag 5 november (di 2 novemberber tot 21.00 uur)
week 6 : maandag 7 februari t/m vrijdag 11 februari (do 10 februari tot 21.00 uur)

Einde schooljaar oudergesprek

In week 27: maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli (di 5 juli tot 21.00 uur) staat tijdens het einde schooljaar oudergesprek het OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP) centraal. Het is de eindevaluatie van de doelen van het afgelopen schooljaar en er worden doelen voor het komende schooljaar besproken.

In bovenstaande informatie heeft u kunnen lezen in welke weken de oudergesprekken zullen plaatsvinden. Zoals gebruikelijk ontvangt u daarvoor een uitnodiging van Social Schools.
De gesprekken van week 6 en week 27 zijn gepland na de toets weken.

Rapport

De leerlingen van leerroute 4B en 5 ontvangen ná de kerst en vóór de zomervakantie een rapport. De overige leerlingen krijgen aan het einde van het schooljaar hun rapport. Het rapport wordt geschreven door de leerkracht voor zijn of haar leerling. Zo krijgen de leerlingen inzicht in hun vorderingen.

Communicatie

Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling wordt er een communicatiemiddel gekozen en volgens wederzijdse afspraak wordt informatie uitgewisseld. Binnen de gehele school wordt er gewerkt met Social Schools. We stimuleren leerlingen van de afdeling VSO zelf voor relevante informatieoverdracht te zorgen. Dit is niet voor alle leerlingen haalbaar en zal dan ook niet van hen verwacht worden.

Voor leerlingen die opgenomen zijn binnen één van de afdelingen van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, is de telefoon of mail het beste middel om snel en gemakkelijk contact te houden.

Bij een ingrijpende gebeurtenis van uw kind wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Mocht u of de leerkracht behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek dan kan er altijd een afspraak gemaakt worden. Ouders kunnen ook een afspraak maken om een dagdeel in de groep van hun kind aanwezig te zijn.

De klassenteams, vakleerkrachten en therapeuten houden u via Social Schools op de hoogte van actuele gebeurtenissen in de groepen en binnen de school.

Er komen volgens planning speciale edities van De Flits uit, waarin afdelings- of schoolbrede informatie van de vaklessen of schoolactiviteiten vermeld staan.

Vóór of ná schooltijd bellen

Om de rust en continuïteit binnen de leergroepen te garanderen, vragen wij de ouders om de leerkrachten alleen vóór of ná schooltijd te bellen. Voor dringende gevallen zijn de adjunct-directeur afdeling SO of de adjunct-directeur afdeling VSO bereikbaar.

 

 

School de waterlelie

Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

bereikbaarheid van de school

van maandag T/M vrijdag
van 08.15 uur tot 16.30 uur

Share This