Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Ouderraad

Sinds 1997 heeft De Waterlelie een Ouderraad (OR). Ouders van leerlingen van De Waterlelie kunnen lid worden van de OR. De doelstelling is het bevorderen van de relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad, het bevoegd gezag en de school, zodat de Ouderraad kan bijdragen aan het optimaal functioneren van het onderwijs. Georganiseerd in de Ouderraad kunnen enthousiaste ouders een bijdrage leveren aan een plezierige schooltijd voor de leerlingen van De Waterlelie.

De OR organiseert samen met school o.a.  activiteiten rond de kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen en de cultuurmaand.
Deze ochtenden zijn een uitstekende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Een week voor de geplande ochtend ontvangt u via uw zoon of dochter een aankondiging.

  • De OR vergadert zesmaal per jaar. Belangstellende ouders zijn van harte welkom.
  • Tijdens de algemene jaarvergadering doet de OR verslag van haar activiteiten van het afgelopen jaar.

Heeft u vragen, ideeën, opmerkingen of wilt u zich aanmelden als OR Lid,  dan kunt u contact opnemen met  de Ouderraad  via ouderraaddewaterlelie@hotmail.com

De Ouderraad kent de volgende leden:

VacatureOuder (voorzitter)
VacatureOuder (algemeen lid)
Dhr. R. HawleyOuder (penningmeester)
Mevr. M. SpieringOuder (algemeen lid)
Mevr. A. BonooOuder (algemeen lid)
Mevr. A. ZandbergenOuder (algemeen lid)
Mevr. J. GrootOuder (algemeen lid)
Vertegenwoordiging vanuit het team
Mevr. A. ArsWaterlelie Teamlid SO
Mevr. S. v.d. PuttenWaterlelie Teamlid VSO
De school wordt tevens vertegenwoordigd door teamleiding
Lid op afroep
Mevr. J. v. VeenWaterlelie clustermanager onderwijs