ouderraad

In de ouderraad werken enthousiaste ouders samen met teamleden aan extra activiteiten voor de leerlingen. Zo zorgen zij voor een goede besteding van de ouderbijdrage. De afgelopen jaren heeft een aantal ouders van De Waterlelie zich vol enthousiasme ingezet in de Ouderraad.

Nieuwe ouders zijn welkom in de ouderraad. De ouderraad kan bereikt worden via ouderraaddewaterlelie@hotmail.com.Vanuit De Waterlelie zijn mevrouw van der Putten en mevrouw Ars betrokken.

Ouderactiviteiten

De Waterlelie vindt het belangrijk dat ouders kunnen participeren in school. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders de mogelijkheid zich in te schrijven om mee te helpen bij één of meerdere activiteiten op school. Deze activiteiten zijn onder andere: Kinderboekenweek, Nationaal Schoolontbijt, Sint, Kerst, Kunst- en cultuurmaand, Koningsspelen, het cadeau voor het afscheid van groep 8 en de BBQ voor de jaarafsluiting van het VSO. Op het formulier staat per activiteit vermeld op welke datum en tijd hulp van ouders nodig is.

Wij zien dat de kinderen enorm genieten van uw aanwezigheid!

Een nieuwe kijk op de Ouderraad

Door een nieuwe kijk op de OR heeft dit schooljaar de OR een geheel andere invulling!
De afgelopen jaren heeft een aantal ouders van De Waterlelie zich vol enthousiasme ingezet in de Ouderraad. In overleg met deze ouders, kiezen we dit schooljaar voor een nieuwe vorm. Hoe ziet deze nieuwe vorm eruit?
U kunt zich als ouder aan het begin van het schooljaar inschrijven voor één of meerdere activiteiten. Tijdens de Nieuw-Schooljaar-Receptie legt de leerkracht van uw kind u een inschrijfformulier voor. Met dit formulier kunt u zich aanmelden om ons te komen helpen bij de activiteit die u kiest. Op het formulier staat per activiteit vermeld op welke datum en tijd wij uw hulp nodig hebben.
De coördinatoren vanuit het team zorgen ervoor dat er met u contact opgenomen wordt over de inhoud van de activiteit waar u zich voor heeft opgegeven.
Mocht u niet bij de Nieuw-Schooljaar-Receptie aanwezig zijn, dan bent u van harte welkom om zich daarna alsnog aan te melden bij de leerkracht. Wij zien dat de kinderen enorm genieten van uw aanwezigheid.

De activiteiten zijn onder andere: Kinderboekenweek, Nationaal Schoolontbijt, Sint, Kerst, Kunst- en cultuurmaand, Koningsspelen, het cadeau voor het afscheid van groep 8 en de bbq voor de jaarafsluiting van het VSO.

De Waterlelie ziet het belang in van ouderparticipatie en heeft er vertrouwen in dat deze nieuwe constructie meer ouders in de school brengt, waardoor we meer samen kunnen genieten van onze kinderen.

De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester die, samen met de oudergeleding van de MR, er zorg voor draagt dat uw bijdrage goed wordt besteed.

Wij zien uit naar veel ouders in de school die er samen met ons een fantastisch jaar van gaan maken!

Klassenouders

De klassenouder wordt ingezet in de groepen van de afdeling SO.
Het klassenteam benadert ouders op de informatieavond aan het begin van het nieuwe schooljaar om zich op te geven voor klassenouderschap.

Een klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders van de kinderen uit de klas. Het gaat primair om het coördineren van de organisatorische activiteiten in en buiten de klas, ter ondersteuning van de leerkracht.

Het klassenouderschap geldt in principe voor de duur van het schooljaar. Er wordt 1 klassenouder per groep aangesteld. Het klassenteam maakt met de klassenouders een afspraak om de activiteiten en de voorkomende taken van het komende jaar door te spreken. De klassenouders zullen via Social Schools en de website worden voorgesteld.

Heeft u vragen, ideeën, opmerkingen of wilt u zich aanmelden als OR Lid,  dan kunt u contact opnemen met  de Ouderraad via ouderraaddewaterlelie@hotmail.com

De Ouderraad kent de volgende leden

Dhr. R. HawleyOuder (penningmeester)
Mevr. M. SpieringOuder (algemeen lid)
Mevr. A. BonooOuder (algemeen lid)
Mevr. J. GrootOuder (algemeen lid)
VacantOuder (algemeen lid)
Vertegenwoordiging vanuit het team
Mevr. A. ArsWaterlelie Teamlid SO
Mevr. S. v.d. PuttenWaterlelie Teamlid VSO
De school wordt tevens vertegenwoordigd door teamleiding
Lid op afroep
Mevr. J. v. VeenWaterlelie clustermanager onderwijs

Share This