over de afdelingen

Binnen het werkveld onderwijs onderscheiden we twee afdelingen: de afdeling Speciaal Onderwijs (SO) en de afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De afdelingen worden geleid door teamleiders en clustermanager onderwijs.

Het onderwijs krijgt vorm door de inzet van leerkrachten, klassenassistenten, coördinatoren leerlingzorg en een aantal onderwijsondersteunende medewerkers.

Verder kent de schoolorganisatie, de Commissie van Toelating en Begeleiding (CvB), de Commissie van Leerling Zorg (CLZ) en de dienst Staf en Bedrijfsondersteuning.

Een aantal taken van teamleden van de Waterlelie en het LWOE is ondergebracht in het gezamenlijke werkveld: OASE, Onderzoek, Advies, Scholing en Expertise.

Share This