Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Overheid links

Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Posted by on mei 28, 2013 in Overheid links | 0 comments

Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Dit is de website van het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs wordt gevormd door de landelijke ouder-, leraren- en leerlingorganisaties. U kunt op de website terecht voor informatie, advies en begeleiding. Deze maand komt een praktische checklist beschikbaar om medezeggenschapsraden te helpen bij de beoordeling van het schoolondersteuningsprofiel. Ook zijn er modelreglementen voor de ondersteuningsplanraad te vinden.

www.medezeggenschapsraden.nl

Regel Hulp | Wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning

Posted by on nov 20, 2012 in Overheid links | 0 comments

Regel Hulp | Wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning

Via vragen over uw situatie naar de best passende oplossingen.

www.regelhulp.nl

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Posted by on okt 11, 2012 in Onderwijs links, Overheid links | 0 comments

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

KLACHTENCOMMISSIES

Ouders, leerlingen, medewerkers en anderen die bij een school betrokken zijn kunnen bij een Klachtencommissie een klacht indienen over een gedraging of een beslissing van een ander op die school.

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Leergeld

Posted by on mei 8, 2012 in Overheid links | 0 comments

Leergeld

Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens ongeveer 327.000 kinderen in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

www.leergeld.nl

SVB

Posted by on mei 8, 2012 in Links, Overheid links | 0 comments

SVB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op deze website vindt u informatie over de regelingen die zij uitvoeren.

www.svb.nl

Deel dit!

Deel dit met de wereld!