Beste ouders, verzorgers en Waterleliebezoekers,

Het parkeren op de taxistandplaatsen is een bron van ergernis en leidt tot onacceptabele en gevaarlijke situaties voor leerlingen en chauffeurs.
Regelmatig moeten taxichauffeurs andere opstapplekken kiezen omdat de taxistandplaats bezet is.
Wij hebben daarom gemeend om – in samenspraak met SEIN – over te gaan tot een definitief verbod om te parkeren op de standplaatsen voor taxi’s, ook buiten schooltijd, ook buiten schooltijd.
Een bord met wegsleepregeling is geplaatst op de hoek bij het VSO. We hebben SEIN gevraagd om te gaan handhaven.
Wanneer er sprake is van een dusdanige fysieke beperking dat lopen over langere afstand niet mogelijk is dan kan ontheffing worden aangevraagd door ouders. De CVB (commissie van begeleiding) bepaalt of een leerling hiervoor in aanmerking komt.
Mocht u als ouder/verzorger in aanmerking willen komen voor een parkeerontheffing dan kunt u dit mailen naar . U krijgt dan een formulier retour die u voor de CVB kunt invullen.

Waar kun je wel parkeren?
1. Het parkeerterrein tegenover de portier;
2. Het terrein achter de technische dienst (meestal voldoende ruimte en intussen ook ’s avonds verlicht);
3. Parkeerterrein gebouw Roos.

We verwachten dat er door deze maatregel een veilige situatie is gecreëerd voor de leerlingen.

Toegestane paarkeerplaatsen

Toegestane paarkeerplaatsen

Share This