Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Passend onderwijs

Dit is de website van het ministerie van OCW over passend onderwijs. Op de website vindt u informatie over uw rol bij de besluitvorming rondom het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan. Ook kunt u hier praktijkvoorbeelden vinden (hoe doen andere medezeggenschapsraden dit?) en u abonneren op de nieuwsbrief passend onderwijs.

.passendonderwijs.nl